Ekomobilita: Požádejte si o dotaci na elektromobil ve výši až 50 %

Úvod Blog E-mise Ekomobilita: Požádejte si o dotaci na elektromobil ve výši až 50 %

Dotace na elektromobilitu do výše 50 %

Národní program Životního prostředí zveřejnil dotační výzvu, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Projekt je financován z fondu Evropské Unie Next Generation EU a celkový rozpočet činí 600 000 000 Kč. Dotaci mohou prozatím využít pouze nepodnikatelské subjekty. Jaké jsou podmínky?

PODMÍNKY DOTACE

Na co se dotační výzva vztahuje

Dotaci můžete čerpat jak na elektromobily, tak na automobily s vodíkovým pohonem a také na pořízení chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. V případě dotace na dobíjecí stanici je podmínkou pořízení elektromobilu. Zmíněná vozidla nesmí v řádném případě obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom nebo kadmium.

Mezi podporované způsoby nákupu vozidla je do nabytí vlastnictví, respektive do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření daného subjektu, případně pronájem vozidla prostřednictvím finančního leasingu.

Kdo může o dotaci požádat

Jak jsme výše uvedli, dotace je určená pro nepodnikatelské subjekty. O dotaci tak nemohou žádat firmy, ale ani fyzické osoby. Mezi subjekty, na které se dotační výzva vztahuje, patří:

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

Výše dotace

Dotace je poskytována jednokolově nesoutěžní formou na základě žádosti ve fixní formě až do maximální výše 50 %. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na dotace celkem 600 000 000 Kč. Pro přehled rozdělení dotací se můžete podívat do tabulky Národního programu Životního prostředí:

Termíny podání žádostí

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí elektronickou formou od 6. června 2022 až do 15. prosince 2023. Konec realizace podpořených projektů je stanovena na 30. června 2025. Žadatel o dotaci musí zároveň zajistit udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.

Další podmínky

V případě příjmu dotační podpory zodpovídáte za informování veřejnosti o tom, že projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR s podporou Evropské unie z fondu Next Generation EU. Podrobné podmínky publicity najdete v grafickém manuálu Národního programu Životního prostředí – Národní plán obnovy. Pro rychlou přípravu povinné publicity můžete na webu NPŽP využít Generátor povinné publicity.

V případě zájmu o dotaci na elektromobil vám rádi pomůžeme s výběrem vozu a následným vyřízením dotace.

Žádost o dotaci můžete podat zde

 

 • Spolehlivá péče
 • Komplexní služby
 • Přátelský a osobní přístup